Ekonomi

Under 2017 fokuserade Assyrier Utan Gränser mycket på humanitär hjälp i Syrien och Irak av förklarliga skäl. I Libanon har Assyrier Utan Gränser fokuserat på att långsiktigt ge hjälp till assyriska flyktingbarn genom bland annat upprustning av deras skolbänkar och därmed ge dem bättre förutsättningar till en bra utbildning. Utdelning av stipendier till studenter i ursprungsländerna har fortsatt likt tidigare år.

Årsredovisning för år 2017 framgår nedan.

Translate »