Ekonomi

Under 2015 fokuserade Assyrier Utan Gränser mycket på humanitär hjälp i Syrien och Irak av förklarliga skäl. Bland annat har utdelning av mat, värmeaggregat, medicin, madrasser, filtar, kuddar skett i dessa båda länder. I Libanon har Assyrier Utan Gränser fokuserat på att långsiktigt ge hjälp till assyriska flyktingbarn från Syrien genom bland annat utdelning av skoluniformer och skolmaterial. I Istanbul, Turkiet, har även här fokus varit assyriska flyktingar från Syrien och insatsen har bland annat bestått utav psykisk rehabilitering samt finansiering av språk- och annan undervisning.

Med anledning av krigen som pågår i Syrien och Irak har Assyrier Utan Gränser år  2015 fått in många gåvor. De mesta har inkommit från privatpersoner och företag.

Årsredovisning för år 2015 framgår av nedan.

Translate »