Styrelsesammansättning

Styrelsens uppgifter är att ansvara för och fatta beslut avseende sådant som rör Assyrier Utan Gränsers verksamhet, bland annat projektstyrning- och samordning, samarbete med andra organisationer och företag, stipendieutdelning, insamlingsfrågor och övriga med verksamheten förenliga frågor.

Styrelsen sätts samman genom att valberedningen väljer ut potentiella kandidater när det är dags att välja en ny styrelse. Beslut fattas på årsmötet och mandatperioden är 2 år. Urvalskriterier vid val av styrelse är erfarenhet, kompetens, vilja att förbättra organisationen och framförallt vilja att förbättra assyriernas tillvaro i ursprungsländerna. Styrelsen har minst fyra sammankallande möten per år.

Assyrier Utan Gränsers nuvarande styrelse valdes vid föreningens årsmöte april 2015. Nästa mandatperiod startar våren 2017.

Styrelsen

Ordförande och ordinarie styrelseledamot

Sisilya Rhawi, sisilya.rhawi@awbswe.se

Sisilya Rhawi har varit verksam inom Assyrier Utan Gränser sedan hösten 2011 och har arbetat i insamlingsgruppen med ansvar för privatpersoner. Hon har även varit samordnare för bössverksamheten och haft ett övergripande ansvar för gåvor och bidrag till organisationen med därtill hörande uppgifter. Sisilya återvaldes som ordförande år 2015 och har således varit ordförande sedan april 2013. Sisilya är stöd för hela verksamheten och arbetar i stort sett inom samtliga verksamhetsdelar sedan 2014. Sisilya arbetar som jurist. 


Vice ordförande/insamlingsansvarig och projektansvarig Libanon och ordinarie styrelseledamot

Donna-Petra Shaheen, donna-petra.shaheen@awbswe.se

Donna-Petra Shaheen har varit verksam i Assyrier Utan Gränser sedan 2010, med ansvar för insamling. Donna-Petra har sedan 2013 ansvarat för projekten i Libanon. Donna-Petra är stöd för hela verksamheten och arbetar i stort sett inom samtliga verksamhetsdelar sedan 2014. Donna-Petra är läkare.


Sekreterare/projekthandläggare Libanon och ordinarie styrelseledamot

Nouhadra Shoumer Dulger, nouhadra.dulger@awbswe.se

Nouhadra Dulger gick med i Assyrier Utan Gränser år 2014 och började arbeta i insamlingsgruppen och då specifikt med sms-gåvorna. Hon valdes in i styrelsen 2015 och är projekthandläggare och utreder förutsättningarna för fadderverksamhet i Libanon. Nouhadra studerar kriminologi. 


Ekonomi och projekthandläggare Turkiet och ordinarie styrelseledamot

Maria Sulaiman, maria.sulaiman@awbswe.se

Maria Sulaiman gick med i Assyrier Utan Gränser år 2014 och började arbeta med ekonomin samt involverad i Istanbulprojektet i Turkiet. Hon valdes in i styrelsen år 2015 och kommer med Ninos Kurt att vara ekonomiansvarig. Vidare kommer hon att ansvara för projekten i Turkiet. Maria arbetar som ekonom.


Marknadsföring och information samt ordinarie styrelseledamot

Milad Elyo, milad.elyo@awbswe.se

Milad  Elyo har varit verksam i Assyrier Utan Gränser sedan 2014, med ansvar för insamling, särskilt riktat mot företag och föreningar. Med hjälp av Milad har Assyrier Utan Gränser år 2014 kunnat utveckla och utforma denna del av insamlingen. Sedan början av 2015 är Milad  marknadsförings- och informationsansvarig. Milad arbetar som ingenjör.


Styrelsesuppleanter

Ninos Kurt, ninos.kurt@awbswe.se

Ninos Kurt är en av initiativtagarna och grundarna av Assyrier Utan Gränser. Han har varit styrelseledamot och ekonomiansvarig sedan grundandet. Från och med år 2015 kommer Ninos med Maria Sulaiman ansvara för ekonomin. Ninos arbetar som ekonom.

 

Per Hägglund, per.hagglund@awbswe.se

Per Hägglund gick med i Assyrier Utan Gränser år 2014 och valdes in i styrelsen år 2015. Han har arbetat med insamlingsgruppen och marknadsföring- och informationsgruppen. Han är även pressansvarig för Assyrier Utan Gränser. Per arbetar på israeliska ambassaden i Stockholm.

 

Simeli Elyo, simeli.elyo@awbswe.se

Simeli Elyo gick med i Assyrier Utan Gränser år 2014. Hon är ansvarig för företag och föreningar och har arbetat med olika volontäruppgifter under 2014. Simeli arbetar som biträdande jurist vid en juristbyrå.

Övriga medarbetare

Insamling:

Gabriel Keryakos, gabriel.keryakos@awbswe.se (företag och föreningar)

Maria Sedki, maria.sedki@awbswe.se (privatpersoner)

 

IT-ansvarig och hemsidan:

Luke Örun, luke.orun@awbswe.se

Siduri Poli, siduripoli@gmail.se

 

Projekt:

Nipour Abdul Ahad, nipor.abdulahad@awbswe.se (Syrien)

Hannibal Haddad, hannibal.haddad@awbswe.se (Irak)

Gabriel Keryakos, gabriel.keryakos@awbswe.se (Turkiet)

 

Marknadsföring och information:

Sam Murad, sam.murad@awbswe.se

 

Stipendieansvarig:

Gabriel Baryawno, scholarship@awbswe.se

Konsultrådet

Gabriel Baryawno, gabriel.baryawno@gmail.com

Nimrod Badur

 

Valberedning

Siduri Poli

Ninib Baryawno

Sargon Donabed

Reserv: Isak Betsimon

Translate »