Grundprinciper

Assyrier Utan Gränser grundades för att skapa förutsättningar för en bättre tillvaro för assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) i sina ursprungsländer Syrien, Irak, Iran, Turkiet och Libanon.

1. Vi hjälper assyrier i sina ursprungsländer

Assyrier Utan Gränsers verksamhet består huvudsakligen i att stärka assyriernas rättigheter i sina ursprungsländer och hjälpa dem att själva skapa en tryggare och gynnsammare tillvaro. Assyrier Utan Gränser bedriver hållbar- och landsbygdsutveckling, hälsovård, tilldelar stipendier till assyriska högskole- och universitetsstuderande, hjälper assyrier i nöd med akuta insatser t.ex. vid flyktingkatastrofer.

2. Ideell verksamhet

Assyrier Utan Gränser är en medlemsförening baserad på ideell verksamhet utan vinstsyfte.

3. Självständighet

Assyrier Utan Gränser samarbetar med organisationer, myndigheter och andra aktörer då det gynnar assyrier i utsatta situationer, om det inte innebär att de ger upp sin självständighet och integritet.

Assyrier Utan Gränser som förening eftersträvar absolut oberoende gentemot alla strukturer och myndigheter, oavsett om de är politiska, religiösa, ekonomiska eller av annat slag. Vi vägrar tjäna eller utnyttjas som instrument åt någon som helst organisation.

Denna strävan efter oberoende återfinns även på det finansiella planet, och vi bemödar oss om att samla in mesta möjliga resurser från privata givare, diversifiera våra institutionella finansiärer och ibland vägra ta emot vissa bidrag som skulle skada vårt oberoende.

Våra volontärer å sin sida är skyldiga att iaktta diskretion och ska undvika att genom sin personliga inställning kompromettera Assyrier Utan Gränser politiskt, institutionellt eller på annat vis.

4. Ansvar och öppenhet

Assyrier Utan Gränser ser det som en självklarhet gentemot sina bidragsgivare att öppet redovisa sitt arbete, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Effektivitet inklusive kostnadseffektivitet är ledord i arbetet som bedrivs. Insatserna kontrolleras och dokumenteras direkt på plats.

Assyrier Utan Gränser lägger stor relevans vid att ständigt granska och ifrågasätta den egna verksamheten.

5. Skapa opinion

Assyrier Utan Gränser ska i möjligaste mån göra allmänheten medveten om assyriernas situation i Mellanöstern framför allt då assyrier förtrycks eller lider nöd.

Assyrier Utan Gränser kritiserar öppet och fördömer all förtryck och åsidosättandet av de mänskliga rättigheterna mot den assyriska folkgruppen som befinner sig i Turkiet, Syrien, Irak, Iran och Libanon.

Translate »