Partners

Vårt arbete bygger på partnerskap där vi i samförstånd med olika samarbetspartners planerar samt bedriver vår verksamhet. Det inkluderar både globala organisationer och lokala föreningar som samarbetar med oss på olika sätt i vårt viktiga arbete för utsatta assyrier (även kallade syrianer och kaldéer).

Translate »