Intervju med Northmill

Northmill är en av AUG:s mest givmilda sponsorer och har i många år stöttat biståndsverksamheten genom donationer m.m. Vi i Assyrier Utan Gränser har nu träffat företrädare för Northmill, George Kurt som är CFO på företaget, för att få veta mer om dem.

Vilka är ni?

Northmill Finans AB är ett finansbolag som startade 2007. Vi jobbar med kreditgivning, både mot konsumenter och business-to-business. Vi tillhandahåller även inkassotjänster, kreditupplysningstjänster och juridiska tjänster som rör fordringsrätt och fakturering. Vi har haft en tillväxt varje år sedan starten och målet är att växa och expandera i Norden med vår produktportfölj. En vision är att så småningom bli en bank.

Varför stödjer ni Assyrier Utan Gränser?

Vi vill gärna dela med oss och stötta assyriska organisationer som jobbar på ett bra och seriöst sätt. Vi anser att det finns en intressant framtid för Assyrier Utan Gränser, som är en av de bästa och mest seriösa assyriska organisationerna. Så länge vi ser att vi gör nytta med våra gåvor, och när man ser nyttan på ”andra sidan”, är det tillfredsställande. Det är viktigt att stötta detta arbete och så länge vi har möjlighet kommer vi att fortsätta.

Uppmuntrar ni andra företag att stödja?

Definitivt ja. Vi uppmuntrar andra företag som har möjlighet att hjälpa, att faktiskt göra det. Det är en plikt, ett ansvar, att bistå de assyriska organisationerna man tror på. Assyrierna är ju entreprenörer, det finns nog många företag som har möjlighet att ge gåvor. Det vore därför positivt att se fler företagare bland Assyrier Utan Gränsers givare.

Vad tror du om assyriernas framtid?

Situationen i hemlandet ser inte alltför ljus ut, men världssituationen och världskartan brukar kunna ändra sig på ett omvälvande sätt, förhoppningsvis till det bättre för assyriernas del. Språket är viktigt, och det är föräldrarnas ansvar att ta tillvara på detta. Assyrierna i diasporan ökar och kommer fortsätta att öka och man måste därför hitta plattformar och forum här för att bevara sin identitet och sitt arv. Rekommendationen till assyrierna från min sida, särskilt till assyriska föräldrar, är därför att värna om språket och se till att barnen utbildar sig och utökar sin kunskap. Se till att skapa en driftig atmosfär redan i ett tidigt stadium med intellektuell stimulans och diskussioner på hög nivå. Vår generation, som växt upp här i västvärlden, har mer kunskap och kompetens än tidigare generationer och kan därför erbjuda barnen en sådan miljö. Nu måste vi bara se till att göra det. För barnen, för folket, för framtiden.