Om organisationens uppkomst

Sommaren 2006 åkte en grupp assyrier till “Turabdin” i sydöstra Turkiet på en resa i syfte att stifta bekantskap med sina rötter och sitt ursprung. Resan blev dock mer uppskakande än vad de hade räknat med. Att bevittna den tragedi och misär som var – och fortfarande är – assyriernas vardag i sina ursprungsländer, med ekonomiskt, socialt och fysiskt förtryck i form av hot och våld, innebar en vändning för denna grupp. Denna erfarenhet gav upphov till det som kom att bli Assyrier Utan Gränser.

Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket i sina ursprungsländer (Syrien, Iran, Irak, Turkiet och Libanon). Assyrier Utan Gränser bedriver en självständig verksamhet och är partipolitiskt och religiöst obundet.

Vi har ett 90-konto

Assyrier Utan Gränser har ett 90-konto, ett plus- och bankgirokonto som börjar med siffrorna 90. 90-kontot är en garanti för dig som givare att pengarna går till rätt ändamål. Dessutom finns det krav att minst 75 % av pengarna som samlas in går direkt till ändamålet.

Vår värdegrund

Vår värdegrund utgår ifrån FN:s konvention om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Värdegrunden bygger på övertygelsen av att alla människor har lika värde och att barn har särskilda rättigheter samt att alla människor har ett ansvar.

Våra mål

Assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) är idag en utsatt grupp i Mellanöstern som dagligen utsätts för övergrepp, våld, väpnade konflikter och diskriminering. Vårt arbete går ut på att hjälpa assyrier i sina urpsrungsländer (Syrien, Irak, Turkiet, Libanon och Iran) att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro.

Ansvar och öppenhet

Det är en självklarhet för oss att öppet redovisa organisationens arbete, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Effektivitet inklusive kostnadseffektivitet är ledord i arbetet. Insatserna kontrolleras och dokumenteras direkt på plats. Vi jobbar ständigt på att granska och ifrågasätta den egna verksamheten.

Translate »