Istanbul

Assyrier Utan Gränser med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (Swedish Research Institute in Istanbul, SRII ) har sedan augusti 2014 drivit ett projekt som syftar till att planera och genomföra meningsgivande aktiviteter bland assyriska flyktingar från Syrien, i Istanbul, Turkiet. Det övergripande målet med projektet är att förbättra flyktingarnas mentala hälsa, att möjliggöra deras integration i samhället och bygga upp gemenskap hos de assyriska flyktingarna. Genom detta kan de hjälpa varandra och ta till vara på varandras kunskap och kompetens. De traumatiska upplevelser som Syrienkriget gett upphov till gör detta projekt ytterst angeläget enligt Assyrier Utan Gränser. I projektet ingår bl.a. språkundervisning i syfte att stärka flyktingarnas assyriska-, turkiska- och engelskakunskaper. Forskningsdelen av projektet bedrivs av Dr. Önver Cetrez med kollegor professor Valerie DeMarinis och forskarassistent Modar Shakra, genom projektet Impact of Religion, vid Uppsala universitet.

Både för Assyrier Utan Gränser och SRII är långsiktighet en viktig aspekt för att kunna erbjuda en grundläggande hjälp åt flyktingarna från Syrien. Långsiktighet uppnås framför allt genom kontinuerliga månadsbidrag via autogiro. Det stärker assyriernas situation och hjälper de assyriska flyktingarna som har tagit sig till grannländerna som Assyrier Utan Gränser verkar i.

Den som avser att åka till Istanbul eller redan befinner sig där under tiden som projektet pågår får gärna höra av sig till Assyrier Utan Gränser eller SRII. Det är nämligen möjligt att ta del av projektet, bidra med kunskap och vara delaktig i aktiviteterna och träffa flyktingarna i Istanbul. Detta sker givetvis i samråd och samordning med SRII. Såväl privatpersoner som företag och organisationer får gärna höra av sig till Assyrier Utan Gränser för att få reda på mer om projektet och hur man kan hjälpa till. Ta gärna kontakt med Assyrier Utan Gränser via mail: info@awbswe.se

Mer om bakgrunden och syftet beträffande projektet framgår av länken presentation av projektet.

Under tiden som projektet fortlöper kommer Assyrier Utan Gränser kontinuerligt informera om detta på hemsidan och på Facebook.


Tillsammans gör vi skillnad och vi måste fortsätta att göra skillnad genom att hjälpa flyktingarna. Din gåva är viktigare än någonsin.

Bli månadsgivare genom att:

Klicka här för fler sätt att ge en gåva.

Och för att lära dig mer om våra projekt, följ vår projekt-kategori i nyhetsflödet.

Det sker nu, förändra liv!

Assyrier Utan Gränser

Delar av bilderna är från barnaktiviteterna i Istanbul. Andra bilder är tagna i Turkiet av Izla Photography

Translate »