Stöd oss

Det är mycket du kan göra för att visa ditt stöd. Du kan bli medlem och själv påverka verksamhetens utformning. Du kan engagera dig som volontär och känna tillfredsställelsen i att göra något meningsfullt. Du kan också stödja våra insamlingar, antingen genom regelbundna bidrag som månadsgivare, enstaka gåvor, högtidsgåvor eller genom att bli företagsvän. Dina gåvor går till vårt ändamål i form av bland annat medicin, värmeaggregat, el, vatten, utveckling och utbildning.

Tillsammans kan vi hjälpa de utsatta assyrierna i sina ursprungsländer (Syrien, Irak, Iran, Turkiet och Libanon) att hjälpa sig själva!

Assyrier Utan Gränser ser till att hjälpen når fram

Assyrier Utan Gränser är anslutna till Svensk Insamlingskontroll som regelbundet granskar verksamheten och kontrollerar att Assyrier Utan Gränser använder bidragen på rätt sätt. Därav har Assyrier Utan Gränser sedan 2007 ett s.k. 90-konto. Ett 90-konto är en garanti för dig som givare att ditt bidrag går till organisationens ändamål. Minst 75 % av bidragen vi samlar in går direkt till ändamålet. Idag finns det ca 300 organisationer i Sverige som har beviljats ett 90-konto. Bland dem finns exempelvis Röda Korset, Rädda Barnen och UNICEF. Att äga ett 90-konto innebär stora krav med beständiga kontroller av verksamheten och verksamhetens ekonomi.

Var med och förändra

Assyriernas situation i sina ursprungsländer är ohållbar. Förföljelser, övergrepp och diskriminering utgör assyriernas vardag. För att kunna bedriva långsiktiga projekt och genomföra akuta samt effektiva insatser behövs kontinuerliga bidrag till Assyrier Utan Gränser. Du kan som en del av Assyrier Utan Gränser göra en avgörande insats och hjälpa till i arbetet för det assyriska folket.

Kampanjer

För att uppmärksamma en särskild akut händelse eller för att samla in medel till ett långsiktigt planerat ändamål, arbetar Assyrier Utan Gränser med kampanjer.

Håll utkik på hemsidan för att hålla er uppdaterade om nuvarande eller kommande kampanj!

Translate »