Assyrier Utan Gränser utlyser årsmöte

Datum: Söndagen den 12 maj 2019
Tid: 14:00-16:00
Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC), Segersbyvägen 4, 4 tr, 145 63 Norsborg

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för verksamhetsåret 2018.
Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser igenom förra årets verksamhet och ekonomi samt väljer en ny styrelse, revisorer och ledamöter till konsultrådet.
Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.com senast den 12 april 2019. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

Hjärtligt välkomna,

Styrelsen
Assyrier Utan Gränser

BLI MEDLEM NU!

Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Bli medlem eller förnya ditt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften på 100 SEK senast den 30 april 2019 till
BG 900-1215 eller PG 90 01 21-5 och ange följande i meddelandefältet:
“Medlemsavgift”, namn, adress, personnummer, e-post.
OBS: Medlem är endast den som utryckligen specificerat att dennes inbetalning avser en medlemsavgift. Alla andra gåvor och donationer innebär inte medlemskap i organisationen.

—————–

Dagordning

Årsmöte Assyrier Utan Gränser
Söndag 12 maj 2019

Mötets öppnande

1.    Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmöte

2.    Fastställande av röstlängd

3.    Godkännande och fastställande av dagordning

4.    Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justerare

5.    Presentation och godkännande av verksamhets- ekonomisk och revisionsberättelse

6.    Styrelsens ansvarsfrihet

7.    Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

8.    Val av styrelse

9.    Val av suppleanter

10.  Val av revisor samt suppleant till denne

11.  Val av ledamöter som skall ingå i konsultrådet

12.  Val av ledamöter som skall ingå i valberedningen (ej aktuellt 2019)

13. Motioner och förslag

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande