Assyrier Utan Gränser jobbar för att främja skolgången för assyriska flyktingbarn i Libanon. Kriget i Syrien har satt många barriärer, inte minst för assyriska flyktingbarns skolgång. Familjerna som flyr har förlorat nästan allt de äger och många barn är traumatiserade efter sina upplevelser. En utbildning är möjligtvis det enda stabila som erbjuds i det främmande land de anländer till.

Skolan blir därför en trygg plats för utveckling och stimulans. Den blir en plats som möjliggör social samvaro och integration samt en plats för barn att få vara barn.
Assyrier Utan Gränser har genom åren försett TMS-skolan (Trakki Madrashto Suryoyto) i Beirut med en ny vattenstation, skoluniformer, lunchmat, skolmaterial, renoverade klassrum med nya skolbänkar och en ny skolbuss.