Assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) är ursprungsbefolkningen och en minoritet i dagens Syrien, Irak, Turkiet, Iran och Libanon. Assyriernas forntida rike, Assyrien, var ett imperium med centrum vid floden Tigris i Mesopotamien, eller Bethnahrin på assyriska, i nuvarande Irak. Assyriska imperiet existerade från ca 2000 f.kr. till sin undergång i början av 600 f.kr.

En folkgrupp

Assyrier är en semitisk folkgrupp och har ända sedan 612 f.kr. saknat ett eget land och därför levt som en minoritetsgrupp i sitt forna hemland. Assyrierna var en av de första folkgrupperna som bekände sig till kristendomen och än idag bekänner sig majoriteten till den kristna tron. Dagens assyrier talar assyriska, även kallat syriska, kaldeiska eller neo-arameiska, som tillhör den semitiska språkfamiljen.

Assyrier kallas även för syrianer och kaldéer, Assyrier Utan Gränser gör inte någon åtskillnad i sin hjälp för folkgruppen oavsett benämning, kyrkotillhörighet eller religion.

Geografi

Mesopotamien är ett geografiskt landskap beläget mellan floderna Eufrat och Tigris. Landskapet avgränsas av norra Taurusbergen, östra Persien (Iran), södra persiska viken, sydvästra Arabiska öknen samt nordvästra Syrien. Detta område, med en sammanlagd yta som motsvarar Skandinaviens storlek, har kommit att kallas för civilisationens vagga.

Assyrierna är ursprungsbefolkningen i dagens Syrien, Irak, Iran och Turkiet. Med anledning av krig och förföljelser tog sig många assyrier vidare till Libanon, varför Assyrier Utan Gränser också verkar här.

Folkmord avlöser varandra:

Assyrierna har genom historien drabbats av förföljelser, mord och kränkningar. Det finns tre årtal som för alltid inpräntats och fortfarande sätter sina spår hos dagens assyrier: 1843, 1915 och 1933.

IS (Islamiska statens) intåg i Irak år 2014 innebär än en gång en pågående folkdrivning och förföljelse.

Massakern 1843

Efter påskveckan 1843 skedde en blodig massaker på en assyrisk stam i Tyari, Hakkari, Turkiet. Byarna brändes ned och mer än 10 000 assyrier mördades kallblodigt.

Tusentals kvinnor och unga flickor fördes bort och våldtogs, de som skonades blev slavar till sina tyranner. Barnen sändes bort för att säljas som slavar eller dödas.

Seyfo 1915

Seyfo är folkmordet som ägde rum i skuggan av första världskriget och räknas som det första i modern tid. Denna hemskhet som drabbade assyrierna kom i folkmun att kallas för svärdets år (Seyfo). Seyfo påbörjades den 24 april 1915 och enligt vissa källor massakrerades över 500 000 oskyldiga assyrier systematiskt av ottomanska och kurdiska svärd.

Sveriges riksdag har år 2010 erkänt Seyfo som ett folkmord.

Massakerna i Simele 1933

I samband med självständigheten började irakiska regeringen att undertrycka all självständighetssträvan hos assyrierna. I augusti 1933 blev över 1 000 obeväpnade assyrier i städerna Simile och Duhok sammanfösta och skjutna av irakisk polis och militär. Samt 64 byar plundrades och förstördes.

Folket i byarna, som till största delen utgjordes av kvinnor och barn, våldtogs och mördades. Sammanlagt mördades över 2 000 assyrier.