Om assyrierna

Assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) är ursprungsbefolkningen och en minoritet i dagens Syrien, Irak, Turkiet, Iran och Libanon. Assyrienas forntida rike, Assyrien, var ett imperium med centrum vid floden Tigris i Mesopotamien, eller Bethnahrin på assyriska, i nuvarande Irak. Assyriska imperiet existerade från ca 2000 f.kr. till sin undergång i början av 600 f.kr.

En folkgrupp

Assyrier är en semitisk folkgrupp och har ända sedan 612 f.kr. saknat ett eget land och därför levt som en minoritetsgrupp i sitt forna hemland. Assyrierna var en av de första folkgrupperna som bekände sig till kristendomen och än idag bekänner sig majoriteten till den kristna tron. Dagens assyrier talar assyriska, även kallat syriska, kaldeiska eller neo-arameiska, som tillhör den semitiska språkstammen. Den moderna assyriskan som talas idag delas vanligen upp i två huvuddialekter: öst- och västassyriska. Assyriska språket är det språk som talades av majoriteten i Mellanöstern under kristus.

Assyrier kallas även för syrianer och kaldéer, Assyrier Utan Gränser gör inte någon åtskillnad i sin hjälp för folkgruppen oavsett benämning, kyrkotillhörighet eller religion.

Geografi

Mesopotamien är ett geografiskt landskap beläget mellan floderna Eufrat och Tigris. Landskapet avgränsas av norra Taurusbergen, östra Persien (Iran), södra persiska viken, sydvästra Arabiska öknen samt nordvästra Syrien. Detta område, med en sammanlagd yta som motsvarar Skandinaviens storlek, har kommit att kallas för civilisationens vagga.

Assyrierna är ursprungsbefolkningen i dagens Syrien, Irak, Iran och Turkiet (Turabdin). Med anledning av krig och förföljelser tog sig många assyrier vidare till Libanon, vilket Assyrier Utan Gränser också verkar i.

EmpireAssyriaHR

Bild: Google

Folkmord avlöser varandra:

Assyrierna har genom historien drabbats av förföljelser, mord och kränkningar. Det finns tre årtal som för alltid inpräntats och fortfarande sätter sina spår hos dagens assyrier: 1843, 1915 och 1933.

IS (Islamiska statens) intåg i Irak år 2014 innebär än en gång en pågående folkdrivning och förföljelse.

Massakern 1843

Efter påskveckan 1843 skedde en blodig massaker på en assyrisk stam i Tiyyari, Irak. Byarna brändes ned och mer än 10 000 assyrier mördades kallblodigt. Tusentals kvinnor och unga flickor fördes bort och våldtogs, de som skonades blev slavar till sina tyranner. Barnen sändes bort för att säljas som slavar eller dödas.

Seyfo 1915

Seyfo är folkmordet som ägde rum i skuggan av första världskriget och räknas som det första i modern tid. Denna hemskhet som drabbade assyrierna kom i folkmun att kallas för svärdets år (Seyfo). Seyfo påbörjades den 24 april 1915 och enligt vissa källor massakrerades över 500 000 oskyldiga assyrier systematiskt av ottomanska och kurdiska svärd.

Sveriges riksdag har år 2010 erkänt Seyfo som ett folkmord.

Massakerna i Simele 1933

I samband med självständigheten började irakiska regeringen att undertrycka all självständighetssträvan hos assyrierna. I augusti 1933 blev över 1 000 obeväpnade assyrier i städerna Simile och Duhok sammanfösta och skjutna av irakisk polis och militär. Samt 64 byar plundrades och förstördes. Folket i byarna, som till största delen utgjordes av kvinnor och barn, våldtogs och mördades. Sammanlagt mördades över 2 000 assyrier.

Assyrierna under modern tid

Efter de allierades seger under första världskriget splittrades det Ottomanska riket till de befintliga gränserna vi ser idag i Mellanöstern. Det assyriska folket splittrades över gränserna och många familjer hade anhöriga som helt plötsligt befann sig på andra sidan av gränsen.

Massutvandring från ursprungsländerna – under 60-talet och 70-talet då Cypernkrisen pågick mellan Grekland och Turkiet, kom assyrierna än en gång i kläm. Eftersom assyrierna i Turkiet tillhörde den ortodoxa kyrkan, såsom grekerna, kom turkarna att vända sina vapen mot assyrierna vilket ledde till en stor utvandring till Sverige, Tyskland och Holland.

Under inbördeskriget i Libanon och Gulfkriget blev assyrierna ännu en gång tvungna att fly sina forna hemländer. Bara under Gulfkriget flydde över 100 000 assyrier till Syrien, Libanon och Iran.

Irak efter Saddam Hussein – ända sedan massutvandringen av assyrier påbörjades mot slutet av 60-talet, har den fortsatt i en rask takt. Från att ha uppgått till flera miljoner har antalet assyrier i Mellanöstern på mycket kort tid minimerats till uppemot hundratusentals, varav de flesta är bosatta i norra Irak. Situationen i Irak blev  värre och oberoende källor menar på att ungefär hälften av alla assyrier hade flytt från Irak sedan Saddam Husseins fall. Det beräknades att 150 000 assyriska flyktingar levde under fruktansvärda förhållanden i Jordanien och Syrien.

Den arabiska våren som är en sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011 innebar för assyrierna i Syrien att de drabbades av dessa uppror som sedermera övergick till inbördeskrig. IS (Islamiska staten) har sin bas i Syrien och många assyrier har flytt till bland andra grannländerna Turkiet och Libanon. Kriget pågår än idag och Assyrier Utan Gränser har sedan krigets start hjälpt till med både humanitära och långsiktiga insatser för att underlätta assyriernas fortlevnad i sitt ursprungsland.

Förutom det pågående kriget i Syrien har assyrierna i Irak sedan juni 2014 drabbats av IS framfart. Assyrierna fick välja mellan att dö, konvertera eller betala yizha (skatt) för att de är assyrier och för att många av dem bekänner sig till den kristna tron. Även här arbetar Assyrier Utan Gränser outtröttligt med humanitära insatser.

Translate »