Hur vi arbetar

Assyrier Utan Gränsers verksamhet fokuserar på att stärka det civila samhällets rättigheter genom hållbarutveckling för och i assyriernas Turkiet, Irak, Iran, Syrien och Libanon. Det görs genom att tillgodose målgruppens behov samt bistå vid nödsituationer. Vi bedriver både långsiktiga projekt, med fokus på rätt till god utbildning, landsbygdsutveckling, jämställdhet och hälsa samt akuta insatser vid katastrofer såsom flyktingkriser.

Läs om våra Biståndsprojekt här

Våra arbetsuppgifter är att:

  • Förstärka målgruppens rättigheter och självmakt.
  • Tillgodose målgruppens behov hållbart och långsiktigt.
  • Bistå assyrier i nöd med akuta insatser.
  • Hjälpa unga assyrier att utbilda sig genom stipendieverksamhet.

Detta gör vi genom:

  • Ändamålsverksamhet/projekt
  • Informationsspridning
  • Skapa opinion
  • Insamling av bidrag & gåvor

Samarbetspartners

Vårt arbete bygger på partnerskap där vi i samförstånd med olika samarbetspartners planerar samt bedriver vår verksamhet. Det inkluderar både globala organisationer och lokala föreningar som samarbetar med oss på olika sätt i vårt viktiga arbete för utsatta assyrier (även kallade syrianer och kaldéer).

Civila organisationer med samma målgrupp som Assyrier Utan Gränser granskas vid ansökan om partnerskap. Vid ansökan om partnerskap anges information om organisationen och dess styrelse, ekonomi, medlemsantal mm. Det ska framgå att organisationen är demokratisk, transparent och har kapacitet att både implementera och rapportera om framtida projekt. Samarbetspartner (implementeringspartner) skickar projektförslag efter bedömda behov. Assyrier Utan Gränser bedömer förslaget och vid godkännande upprättas avtal. Projektrapporteringen till Assyrier Utan Gränser, sker kontinuerligt och är väsentlig för att vi ska kunna säkerställa att projektet implementerats på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.

Våra samarbetspartners idag

Swish

Ge en gåva (valfritt belopp) via Swish
till nummer: 123 900 12 15

*Notera att vi inte kan ta emot personliga meddelanden, hantera minnesgåvor eller högtidsgåvor via Swish. Alla gåvor som skickas via Swish hanteras som vanliga gåvor.

PayPal och betalkort

Klicka på knappen nedan för att betala via PayPal konto eller med betalkort knutet till ditt PayPal konto*.

* Notera att gåvor via PayPal eller betalkort medför administrativa avgifter som innebär att hela beloppet inte kommer Assyrier Utan Gränser tillgodo.

Bankgiro/Plusgiro

Bankgiro 900-1215
Plusgiro 90 01 21-5

Bli månadsgivare via autogiro här!