Assyrier Utan Gränser har ett 90-konto vilket innebär att minst 75 % av bidragen måste gå till välgörande ändamål. Vi strävar efter att så mycket som möjligt av bidragen ska gå till välgörande ändamål. Assyrier Utan Gränser har därför under flera verksamhetsår lyckats uppnå resultat där över 90 % av bidragen gått till välgörande ändamål.

Assyrier Utan Gränser har kontinuerlig kontakt med våra samarbetspartners och följer upp så att hjälpen når fram till de drabbade. Vi säkerställer även detta genom att representanter från Assyrier Utan Gränser åker ner och följer upp kvaliteten av hjälpinsatsen.

Assyrier Utan Gränser har ett 90-konto, ett plus- och bankgirokonto som börjar med siffrorna 90. 90-kontot är en garanti för dig som givare att pengarna går till rätt ändamål. Dessutom finns det krav att minst 75 % av pengarna som samlas in går direkt till ändamålet.

År 2015 lyckades Assyrier Utan Gränser samla in ca 2.5 miljoner kronor vilket var en rekordintäkt. För att se tidigare års insamling läs här.

Assyrier Utan Gränser ser det som en självklarhet gentemot sina bidragsgivare att öppet redovisa sitt arbete, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Effektivitet inklusive kostnadseffektivitet är ledord i arbetet som bedrivs. Insatserna kontrolleras och dokumenteras direkt på plats. Assyrier Utan Gränser lägger stor relevans vid att ständigt granska och ifrågasätta den egna verksamheten.

Vårt arbete bygger på partnerskap där vi i samförstånd med olika samarbetspartners planerar samt bedriver vår verksamhet. Det inkluderar både globala organisationer och lokala föreningar som samarbetar med oss på olika sätt i vårt viktiga arbete för utsatta assyrier.

Våra partners idag

Som medlem i Assyrier Utan Gränser bidrar du till att effektivt hjälpa assyrier i utsatta situationer. Att bli medlem är enkelt och kostar endast 100 kronor per år. Ditt medlemskap hjälper även oss att påverka och väcka opinion för det assyriska folket samt dess rättigheter i ursprungsländerna.

Betala in 100 kronor på PlusGiro 90 01 21-5 eller Bankgiro 900-1215 eller Swish 123 900 12 15. Skriv “Medlemsavgift” i meddelande-rutan samt personnummer, namn och adress.

Tack för din gåva! Tyvärr innebär det inte automatiskt att du blir medlem, du behöver aktivt ansöka om medlemskap.

Assyrier Utan Gränser är en ideell förening med enbart volontärer som arbetar i verksamheten och har därför inga avlönade anställda.

Assyrier Utan Gränsers är måna om att skydda den personliga integriteten för alla som är berörda och följer reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR), för mer info se vår integritetspolicy.

Assyrier Utan Gränser äger rättigheterna till alla bilder, om inget annat anges.

Kontakta oss gärna på info@awbswe.com eller genom att skriva ett meddelande direkt på hemsidan under fliken Kontakta oss.

Har du fortfarande frågor?

Kontakta oss gärna.

Kontakta oss

Swish

Ge en gåva (valfritt belopp) via Swish till nummer: 123 900 12 15 *Notera att vi inte kan ta emot personliga meddelanden, hantera minnesgåvor eller högtidsgåvor via Swish. Alla gåvor som skickas via Swish hanteras som vanliga gåvor.

PayPal och betalkort

Klicka på knappen nedan för att betala via PayPal konto eller med betalkort knutet till ditt PayPal konto*. * Notera att gåvor via PayPal eller betalkort medför administrativa avgifter som innebär att hela beloppet inte kommer Assyrier Utan Gränser tillgodo.

Bankgiro/Plusgiro

Bankgiro 900-1215 Plusgiro 90 01 21-5

Bli månadsgivare via autogiro här!