Stöd oss

Det är mycket du kan göra för att visa ditt stöd. Du kan bli medlem och själv påverka verksamhetens utformning. Du kan engagera dig som volontär och känna tillfredsställelsen i att göra något meningsfullt. Du kan också stödja våra insamlingar, antingen genom regelbundna bidrag som månadsgivare, enstaka gåvor, högtidsgåvor eller genom att bli företagsvän. Dina gåvor går till vårt ändamål i form av bland annat medicin, värmeaggregat, el, vatten, utveckling och utbildning.

Tillsammans kan vi hjälpa de utsatta assyrierna i sina ursprungsländer (Syrien, Irak, Iran, Turkiet och Libanon) att hjälpa sig själva!

Assyrier Utan Gränser ser till att hjälpen når fram

Assyrier Utan Gränser är anslutna till Svensk Insamlingskontroll som regelbundet granskar verksamheten och kontrollerar att Assyrier Utan Gränser använder bidragen på rätt sätt. Därav har Assyrier Utan Gränser sedan 2007 ett s.k. 90-konto. Ett 90-konto är en garanti för dig som givare att ditt bidrag går till organisationens ändamål. Minst 75 % av bidragen vi samlar in går direkt till ändamålet. Idag finns det ca 300 organisationer i Sverige som har beviljats ett 90-konto. Bland dem finns exempelvis Röda Korset, Rädda Barnen och UNICEF. Att äga ett 90-konto innebär stora krav med beständiga kontroller av verksamheten och verksamhetens ekonomi.

Swish

Ge en gåva (valfritt belopp) via Swish
till nummer: 123 900 12 15

*Notera att vi inte kan ta emot personliga meddelanden, hantera minnesgåvor eller högtidsgåvor via Swish. Alla gåvor som skickas via Swish hanteras som vanliga gåvor.

PayPal eller betalkort

Klicka på knappen nedan för att betala via PayPal konto eller med betalkort*.

* Notera att gåvor via PayPal eller betalkort medför administrativa avgifter som innebär att hela beloppet inte kommer Assyrier Utan Gränser tillgodo.

Bankgiro/Plusgiro

Bankgiro 900-1215
Plusgiro 90 01 21-5

Inbetalningskort finner du på ditt postkontor, din bank eller så kan du skänka en gåva direkt via din internetbank.