Assyrier Utan Gränser har som mål att årligen dela ut flertalet stipendier för att förse unga assyrier med rätt verktyg för att de själva ska kunna förbättra sin situation i deras hemland. Därför att ditt stöd viktigt för att vi ska kunna hjälpa så många ungdomar som möjligt att utbilda sig och få en värdig framtid!

Assyrier Utan Gränsers stipendieverksamhet gäller för universitetsstuderande i Turkiet, Irak, Syrien, Libanon och Iran.

 

 

Vill du veta mer om stipendieverksamheten och hur du kan söka stipendier, ladda ned följande dokument (engelska):

Scholarship Application

OBS: I dagsläget finns svenska banksanktioner mot Syrien och Iran vilket omöjliggör stipendieutdelning till universitetsstuderande assyrier i dessa länder. Vi meddelar så fort något ändras.

Swish

Ge en gåva (valfritt belopp) via Swish
till nummer: 123 900 12 15

*Notera att vi inte kan ta emot personliga meddelanden, hantera minnesgåvor eller högtidsgåvor via Swish. Alla gåvor som skickas via Swish hanteras som vanliga gåvor.

PayPal och betalkort

Klicka på knappen nedan för att betala via PayPal konto eller med betalkort knutet till ditt PayPal konto*.

* Notera att gåvor via PayPal eller betalkort medför administrativa avgifter som innebär att hela beloppet inte kommer Assyrier Utan Gränser tillgodo.

Bankgiro/Plusgiro

Bankgiro 900-1215
Plusgiro 90 01 21-5

Bli månadsgivare via autogiro här!