En av Assyrier Utan Gränser mål är att förse unga assyrier med rätt verktyg för att de själva ska kunna förbättra sina levnadssituationer i sitt hemland. Ett av dessa verktyg är att förenkla studierna genom att dela ut stipendier, en gång per termin.

Assyrier Utan Gränsers stipendieverksamhet gäller för universitetsstuderande i Turkiet, Irak, Syrien, Libanon och Iran.

För att veta mer om stipendieverksamheten och hur du kan söka stipendier ladda ned följande dokument på engelska:

Scholarship Application

OBS: I dagsläget finns svenska banksanktioner mot Syrien och Iran vilket omöjliggör stipendieutdelning till universitetsstuderande assyrier i dessa länder. Vi meddelar så fort något ändras.

Swish

Ge en gåva (valfritt belopp) via Swish
till nummer: 123 900 12 15

*Notera att vi inte kan ta emot personliga meddelanden, hantera minnesgåvor eller högtidsgåvor via Swish. Alla gåvor som skickas via Swish hanteras som vanliga gåvor.

PayPal eller betalkort

Klicka på knappen nedan för att betala via PayPal konto eller med betalkort*.

* Notera att gåvor via PayPal eller betalkort medför administrativa avgifter som innebär att hela beloppet inte kommer Assyrier Utan Gränser tillgodo.

Bankgiro/Plusgiro

Bankgiro 900-1215
Plusgiro 90 01 21-5

Inbetalningskort finner du på ditt postkontor, din bank eller så kan du skänka en gåva direkt via din internetbank.

SMS

Sms:a aug *belopp* till nr 72970.

Till exempel: aug 50
för att skänka 50 kronor. Du kan välja mellan beloppen 50, 100, 200, och 500*.

* SMS-gåvor hanteras sedan 2013 av operatörernas gemensamma betaltjänst WyWallet. Läs mer om WyWallet här.