Ekonomi

Under 2018 fokuserade Assyrier Utan Gränser mycket på humanitär hjälp i Irak, tyvärr begränsade svenska bankrestriktioner organisationen att göra detsamma i Syrien. I Libanon har Assyrier Utan Gränser fokuserat på att långsiktigt ge hjälp till assyriska flyktingbarn genom bland annat upprustning av deras skolbänkar och därmed ge dem bättre förutsättningar till en bra utbildning. I Turkiet initierades nya projekt under året vilket har varit en målsättning under en lång tid. Utdelning av stipendier till studenter i ursprungsländerna har fortsatt likt tidigare år.

Årsredovisning för år 2018 framgår nedan.

Translate »