Assyrier Utan Gränser tillsammans med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (SRII) har mellan augusti 2014 och 2017 drivit ett projekt som syftar till att planera och genomföra meningsgivande aktiviteter bland assyriska flyktingar från Syrien, i Istanbul, Turkiet.

Det övergripande målet med projektet var att förbättra flyktingarnas mentala hälsa, att möjliggöra deras integration i samhället och bygga upp gemenskap hos de assyriska flyktingarna. Genom detta har de haft möjlighet att hjälpa varandra och ta till vara på varandras kunskap och kompetens. De traumatiska upplevelser som Syrienkriget gett upphov till gjorde detta projekt ytterst angeläget för Assyrier Utan Gränser. I projektet ingick bl.a. språkundervisning i syfte att stärka flyktingarnas assyriska-, turkiska- och engelskkunskaper. Idag är projektet en självgående verksamhet som fortsätter möta de mål som Assyrier Utan Gränser satt upp tillsammans med SRII.

År 2018 har Assyrier Utan Gränser återupptagit verksamhet i Turabdin-provinsen. Tillsammans med fader Ishok Ergun och Syriac Orthodox Church Foundation Mar Barsovm and Mart Shmuni in Midyat har vi bland annat haft julklappsutdelning till alla barn i provinsen.

Under augusti månad år 2019 utbröt flertalet bränder i assyriska byar i Turabdin. Bränderna totalförstörde stora delar av den skörd som många assyrier livnär sig på. Assyrier Utan Gränser har därför valt att införskaffa tio stycken brandsläckare och ordnat ett akut hjälprum i byn Arkah för att förhindra samt stärka beredskapen för de återkommande bränderna i området.