Skriv ut autogiroblankett!

Här kan du registrera dig som månadsgivare genom fylla i formuläret och skicka det underskrivna formuläret till oss. Tack!

Det ifyllda formuläret skickas till:

Assyrier Utan Gränser
Box 77
145 01 Norsborg

Autogiroanmälan

Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
E-post:
Personnummer: (tio siffror)
Bidrag per månad: (minst 50 kr)
Bank:
Clearingnummer:
Kontonummer:

Jag har läst igenom villkoren för autogiro och godkänner dessa med min underskrift.


Ort Datum
   
   
Underskrift