libanon_1

Assyrier Utan Gränsers viceordförande Donna-Petra Shaheen tillsammans med rektor Dr. Samir Kalo på TMS skolan

Both comments and trackbacks are currently closed.