Årsmöte 2021

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2021

Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser igenom förra årets verksamhet och ekonomi samt en ny valberedning

Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.com senast den 21:a maj 2022. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

Rösträtt under årsmötet tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år.

Datum: Tisdag 21:a juni 2022.
Tid: 18:30
Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, Segersbyvägen 4, 4 tr, 145 63 Norsborg.

Hjärtligt välkomna,
Styrelsen/ Assyrier Utan Gränser

———————————————
BLI MEDLEM NU!
Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Bli medlem eller förnya ditt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften på 100 SEK senast den 21:a maj 2022 genom antingen
BG 900-1215
PG 90 01 21-5
eller
SWISH 123 900 12 15.
Ange följande i meddelandefältet:
“MEDLEM, namn, adress, personnummer, e-post”.
————————————

Dagordning

Årsmöte Assyrier Utan Gränser
Tisdag 21 juni kl. 18.30

Mötets öppnande
1. Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmöte
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande och fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justerare
5. Presentation och godkännande av verksamhets- ekonomisk och revisionsberättelse
6. Styrelsens ansvarsfrihet
7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
8. Val av styrelse (ej aktuellt 2022)
9. Val av suppleanter (ej aktuellt 2022)
10. Val av revisor samt suppleant till denne
11. Val av ledamöter som skall ingå i konsultrådet (ej aktuellt 2022)
12. Val av ledamöter som skall ingå i valberedningen
13. Motioner och förslag
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande