Årsmöte kalenderår 2022

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2022.
Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser igenom förra årets verksamhet och ekonomi samt väljer en ny styrelse, revisorer och ledamöter till konsultrådet.
Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.com senast den 20:e maj 2023. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.
Rösträtt under årsmötet tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år.
 
Datum: Onsdagen 20:e juni 2023.
Tid: 19:00
Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC)
Hjärtligt välkomna,
Styrelsen/ Assyrier Utan Gränser
———————————————
BLI MEDLEM NU!
Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Bli medlem eller förnya ditt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften på 100 SEK senast den 27:e april 2023 genom antingen
BG 900-1215
PG 90 01 21-5
eller
SWISH 123 900 12 15.
Ange följande i meddelandefältet:
“MEDLEM, namn, personnummer, e-post”.
————————————
Dagordning
Årsmöte Assyrier Utan Gränser
Söndag 20 juni 2023
Mötets öppnande
1. Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmöte
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande och fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justerare
5. Presentation och godkännande av verksamhets- ekonomisk och revisionsberättelse
6. Styrelsens ansvarsfrihet
7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
8. Val av styrelse
9. Val av suppleanter
10. Val av revisor samt suppleant till denne
11. Val av ledamöter som skall ingå i konsultrådet
12. Val av ledamöter som skall ingå i valberedningen (ej aktuellt 2023)
13. Motioner och förslag
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande