Assyrier Utan Gränser kallar till årsmöte

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2023.
Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser igenom förra årets verksamhet och ekonomi samt väljer en ny valberedning och nya revisorer.
Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.com senast den 25 april 2024. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.
Rösträtt under årsmötet tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år.

Datum: Söndagen 26 maj 2024.
Tid: 13:00
Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC)
Hjärtligt välkomna,
Styrelsen/ Assyrier Utan Gränser
———————————————
BLI MEDLEM NU!
Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Bli medlem eller förnya ditt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften på 100 SEK senast den 30 april 2024 genom antingen:
BG 900-1215
PG 90 01 21-5
eller
SWISH 123 900 12 15.
Ange följande i meddelandefältet:
“MEDLEM, namn, personnummer, e-post”.
———————————————
Dagordning

1. Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmöte
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande och fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justerare
5. Presentation och godkännande av verksamhets- ekonomisk och revisionsberättelse
6. Styrelsens ansvarsfrihet
7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
8. Val av revisor samt suppleant till denne
9. Val av ledamöter som skall ingå i valberedningen
10. Motioner och förslag
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande