Monthly Archives: juni 2018

Verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter 2017

Assyrier Utan Gränsers verksamhetsberättelse för 2017 är nu publicerad på hemsidan, klicka här för att öppna [Läs mer]