Monthly Archives: mars 2013

Kallelse till Assyrier Utan Gränsers årsmöte 2013

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2012. Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser [Läs mer]