Monthly Archives: juni 2010

AUG jobbar för utbildning i Norra Irak!

Utbildning spelar stor roll för att skapa stabilitet, fred, välstånd och demokrati i krigsdrabbade länder. [Läs mer]

Bidra till AUGs matutdelning i Norra Irak!

Att ha tillgång till mat är ett av människans grundläggande behov. I FN:s deklaration framgår [Läs mer]