Monthly Archives: april 2015

Ny styrelse i Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser höll den 26:e April sitt årsmöte för verksamhetsåret 2014. Läs hela verksamhetsberättelsen här. Vi [Läs mer]

Folkmord – igår och idag

Den 24 april 1915 inleddes folkmordet på minoriteterna i Ottomanska riket – medan världen teg. [Läs mer]

Föreläsning med Önver Cetrez den 23 april

Religion som stöd eller börda bland assyriska Syrienflyktingar i Istanbul… Assyrier Utan Gränser anordnar föreläsning med [Läs mer]

Bröderna som ger flyktingbarnen tillbaka deras leende

För ett par veckor sedan bjöds Assyrier Utan Gränser in till Solna Business Center av den dynamiska [Läs mer]

Utdelning av mat och andra förnödenheter till assyrierna från Khabour i Syrien

Mat och hygienpaket delas ut till assyrierna som har flytt från Khabour i Syrien. Sedan [Läs mer]

Mer bilder från utdelning av mat- och hygienpaket i Irak

Två humanitära insatser som efterfrågades till de assyriska interna flyktingarna i Irak genomfördes under mars [Läs mer]

Ett dussintal föreningar och kyrkor i Jönköping har visat engagemang och ledarskap med gåva till Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser har mottagit en gåva av ett dussintal föreningar och kyrkor i Jönköping. [Läs mer]