Monthly Archives: november 2012

GE BORT ETT JULOGRAM I JULKLAPP

Sprid dubbel glädje med ett JULOGRAM Sprid dubbel glädje och ge bort en julklapp i [Läs mer]

SKÄNK DITT BIDRAG GENOM ETT ENKELT SMS

Årets hjälpinsats stödjer över 2500 behövande assyrier i Syrien med mediciner, förnödenheter samt material för [Läs mer]

JULKAMPANJ 2012

Värme och omsorg – Syrien ”Vi tar en dag i taget! Vi har inget annat [Läs mer]

Flyktingar i sitt eget land

Nedan återges en reserapport som skrivits av Izla Kaya Bardavid, som åkte till Irak i [Läs mer]

Missiler mot assyrisk by i Syrien

Assyrian International News Agency (www.aina.org) har rapporterat att fyra missiler träffade den assyriska byn Tel [Läs mer]

Kondoleanser med anledning av Ninos Gilianas bortgång

Assyrier Utan Gränser vill framföra sina kondoleanser till Ninos Gilianas familj och vänner. Ninos koordinerade [Läs mer]