Monthly Archives: mars 2014

Kallelse till Assyrier Utan Gränsers årsmöte 2014

Datum: 11:e maj 2014 Tid: 12:00-14:00 Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC), Segersbyvägen 4, 4 [Läs mer]

Assyrier Utan Gränser deltar i Akitu-firande 2014

Nu på lördag den 29 mars ska Assyrier Utan Gränser delta i den assyriska nyårsgalan, [Läs mer]