Monthly Archives: augusti 2012

En resa till norra Irak med Assyrier Utan Gränser

Nedan återges en reserapport som skrivits av Annika Rabo, professor i socialantropologi, som åkte med [Läs mer]

TEMA 5 ÅRS JUBILEUM: IRAK

Assyrier Utan Gränser har sedan några månader tillbaka gått in på sitt femte verksamhetsår. Fem [Läs mer]