Monthly Archives: april 2017

Assyrier Utan Gränsers nya styrelse

I samband med dagens årsmöte röstade medlemmarna fram en ny styrelse, från vänster i bild: [Läs mer]

Årsmöte 2017-04-22

Idag hölls Assyrier Utan Gränsers årsmöte där vi stolt kunde meddela att våra nyckeltal för [Läs mer]