(video) Assyrier Utan Gränser – från plånbok till skolbänk

För Assyrier Utan Gränser är det en självklarhet att alla barn ska ha rätt att gå i skolan. Tillsammans kan vi göra detta möjligt. Det är dags att vi tar det från åsikt till handling. Ge en gåva och förändra liv!

(Detta material är helt eller delvis finansierat av Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingsarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförts. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens)