Assyrier Utan Gränser i LT Södertälje

Assyrier Utan Gränser intervjuades i länstidningen Södertälje angående den humanitära hjälpen till de assyriska flyktingarna från Khabour.

Assyrier Utan Gränser arbetar för assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) i sina ursprungsländer.

Läs artikeln – http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.2860300-assyrier-utan-granser-hjalper-flyktingarna