ASSYRIER UTAN GRÄNSER PÅ PLATS I IRAK (Enligsh text below)

Idag besökte Assyrier Utan Gränser en förskoleverksamhet och två flyktingförläggningar i Ankawa, Irak. Först besöktes förskoleverksamheten som bedrivs av Assyriska Kvinnoförbundet (Assyrian Women Union) i Ankawa. Assyrier Utan Gränser fick möjlighet att både träffa barnen och ta del av verksamheten i stort. Vi fick även träffa förskolans ledning som berättade att verksamheten både skapat arbetsmöjligheter för kvinnorna som flytt undan IS terror i Ninevehslätten och givit barnen en trygg plats att kunna vistas och utvecklas i.

Sedan besökte Assyrier Utan Gränser en flyktingförläggning i utkanten av Ankawa. Där bor ungefär 130 assyriska och ett antal yezidiska familjer. Vi möttes av flera barn som sprang ner för slitna stentrappor i tunna kläder och tofflor trots kylan som finns. Längst upp i betongbyggnaden finns ett litet rum som idag används som en förskola för mindre barn. Här delades en del av gosedjuren som många av er donerade ut och togs emot av barnen med glädje.

Därefter åkte Assyrier Utan Gränser till den största flyktingförläggning som finns i norra Irak. Här lever över 5000 personer i baracker, alla assyrier. I varje barack, som egentligen rymmer max 2 personer, bor minst 5 personer. Levnadssituationen är inte bara trång det blir också väldigt kallt på grund av tunna väggarna. Marken är lerig och det finns brist på varmvatten. Internflyktingarna gör det bästa för att leva under dessa dåliga levnadsvillkor. Barnen leker i lera bland baracker i tofflor under denna kalla vinterdag. Men trots all misär finns det god sammanhållning bland dem och alla bidrar med det de kan.

 

ASSYRIANS WITHOUT BORDERS IN IRAQ

Today, Assyrians Without Borders visited a daycare and two refugee camps in Ankawa, Iraq. Assyrians Without Borders first visited the daycare facilitated by Assyrian Women Union in Ankawa. We met the children and saw the facility where the activities take place. We got to meet the facilitators of the daycare who said that the daycare was created to work both as a place that creates job opportunities for women, who fled from IS invasion in the Nineveh Plain, and gives the children a safe place where they can attend and develop.

Later, we visited a refugee camp on the outskirts of Ankawa where approximately 130 Assyrian and a few Yezidi families lives. We were greeted by several children running down the worn-out stairs, in thin clothes and slippers, despite the cold that is. At the top of this concrete building is a small room that is currently used as a daycare for children. We distributed the stuffed animals that many of you donated earlier this week and was received by the children with joy.

Lastly, Assyrians Without Borders visited the largest refugee camp located in northern Iraq. Here lives over 5,000 people in barracks, all of them Assyrians. In each barrack, which normally holds a maximum of 2 people, lives at least 5 people. The ground is muddy and there is a lack of hot water. The IDPs (Internally displaced people) do their best to live in these poor living conditions. Children play in the mud amongst the barracks in slippers during this cold day, but despite all the misery, there is good cohesion among the IDPs and they all contribute with what they can.