JULKAMPANJ 2013

“Telefonlinjerna fungerar inte, vi har varken el, vatten eller gas. Hur ska vi klara oss igenom ännu en vinter utan värme eller fungerande kylar och ugnar?”

Många är vi som har läst om dessa hemska omständigheter på nyheterna, eller hört släktingar, vänner och bekanta beklaga om sin nya hårda vardag. En vardag som inte får förbli. En vardag som under inga omständigheter får ta hoppet ifrån assyrierna. Du, tillsammans med Assyrier Utan Gränser, kan skänka hopp direkt till assyrier i Gozarto i Syrien.

Idag är det oerhört svårt för biståndsorganisationer att komma in i Syrien. Det är en utmaning att genomföra ett projekt som både gynnar målgruppen och är kvalitetssäkert. Du som givare ska veta att din hjälp spelar roll och att den gör skillnad.

Assyrier Utan Gränser har två huvudsakliga mål. Det ena är att bistå assyrier i sina ursprungsländer att ta den plats de har rätt till i samhället och att överleva trots det systematiska våldet som de utsätts för och den oacceptabla utvandringen de tvingas till. Vårt andra mål är att vara en organisation som gör skillnad för assyrierna på ett sätt som är kvalitativt och långsiktigt. Trots att verkligheten är svår för många assyrier i olika delar av Mellanöstern vill vi garantera dig att du bidrar till att göra livet bättre för en del av dem. För att säkerställa att ditt bidrag går till ändamålet krävs det mycket kommunikation och informationsutbyte med organisationer på fält. De senaste två åren har kommunikationsvägarna i det krigsdrabbade Syrien inneburit en utmaning för oss. Trots det kan du skänka hopp och sträcka ut handen till assyrierna i nöd.

I år kommer du att bidra till byggnationen av tre brunnar, en i Khabour, en i Hassake och en i Qamishli. Brunnarna kommer att kontinuerligt förse cirka 1 500 familjer med vatten.

I år kommer du att bidra till installationen av en elgenerator som kommer att förse 75 hushåll med el i Al Wasta i Qamishli.

I år kommer du att bidra med gasflaskor för matlagning till cirka 500 familjer i Qamishli.

Det sker nu, förändra liv!

Sätt in ditt bidrag på PlusGiro: 90 01 21-5 eller Bankgiro: 900-1215 och ange ”jul” i meddelandefältet.