Stöd fortsättning av medicinprojektet

Assyrier Utan Gränsers ordförande Donna-Petra Shaheen är till vardags läkare inom akutsjukvård. Hon berättar kort om krigens effekt på flyktingars hälsa och varför Din hjälp behövs till de krigsdrabbade assyrierna i Irak.

I dagarna rapporterade media om att den Irakiska regeringen nu besegrat Islamiska Staten (IS) i Mosul och fritagit staden. Många är vi som minns den dagen för drygt tre år sedan i juni 2014 då IS intog den Irakiska storstaden Mosul och gav assyrier (även kallade syrianer och kaldéer), samt människor ur andra minoriteter, tre stycken alternativ för att få leva – konvertera till islam, betala specialskatt eller fly. Detta var startskottet för dagliga förföljelser, tortyr och mord. Många assyrier flydde med enbart sina kläder på kroppen, och har sedan dess varit på flykt. Trots att Mosul nu uppges vara fritt, är dock läget alldeles för osäkert för att flytta tillbaka. Även om man skulle vilja göra det, så är det till en stad i ruiner. Att bo i avlägsna byar, flyktingläger eller övergivna kala lokaler kommer således fortsätta vara verklighet för många assyriska flyktingar under lång tid framöver.

Det behöver knappast nämnas att levnadsförhållandena för människor i flyktingläger är svåra. Trångboddheten och det faktum att man äter, sover och lever i samma rum dygnet runt ökar risken för till exempel spridning av infektionssjukdomar markant. Otillräckligt födointag och ensidig kost gör dessutom att kroppen blir allmänt svagare. Något som en enkel förkylning, kan leda till en livshotande lunginflammation och blodförgiftning.

Det som ofta glöms bort vid krig och flyktingkatastrofer är dock de kroniska sjukdomarna som till exempel diabetes, hjärtkärlsjukdomar, inflammationstillstånd samt lungsjukdomar. Kroniska sjukdomar är som namnet antyder långvariga och ofta obotliga. Dessa behöver således livslång behandling för att bromsas och minska risken för komplikationer. Ett dåligt reglerat blodsocker hos en diabetiker kommer bland annat leda till sämre immunförsvar och läkningsprocesser. För att komplicera det hela ytterligare, så innebär Iraks sommarhetta en påverkan på människans vätskebalans och blodtryck. Rubbningar i dessa, kan kräva akuta behandlingar för att inte bli livshotande. Lägg därtill den psykiska påfrestningen av att vara på flykt, att vara utsatt för förtryck och känslan av hopplöshet. Det hela kan sammanfattas till en ond nedåtgående spiral med döden som möjlig utgång…

I augusti 2015 startade Assyrier Utan Gränser sitt medicinprojekt. Projektet innebär att en läkare och assistent i minibuss åker runt till byar i norra Irak som har långt till närmaste sjukvårdsinrättning. Läkaren erbjuder basala hälsoundersökningar och delar ut mediciner för behandling av många sjukdomar. Sedan starten har detta projekt hjälpt mer än 12 000 personer – barn, vuxna och äldre – tack vare Er generösa givare!

Som ordförande för Assyrier Utan Gränser är jag oerhört stolt över detta projekt, men blir så än mer när jag som läkare ser hur stor skillnad det gör för de utsatta assyrierna i flykt. För Assyrier Utan Gränser är detta projekt dessutom särskilt viktigt eftersom vi arbetar för att uppfylla de s.k Globala målen för hållbar utveckling, uppsatta av FN.

För att kunna fortsätta med medicinprojektet behöver Assyrier Utan Gränser nu Er hjälp och era gåvor. En månad kostar drygt 80 000 kr, där de största utgifterna är inköp av läkemedel, lön till vårdpersonal och chauffören (som själva är internflyktingar) samt bränsle till minibussen.

Genom att bli månadsgivare eller skänka en gåva kan Du hjälpa fler krigsdrabbade assyrier till en bättre hälsa. Din gåva gör skillnad. Det sker nu – förändra liv!

 

Donna-Petra Shaheen

Ordförande, Assyrier Utan Gränser

ST-läkare akutsjukvård

————–

Bli månadsgivare online:  https://assyrierutangranser.se/anmala-er-direkt-via-internet/

Skänk en gåva:

SWISH 123 900 1215

SMS “aug 100” till 72 970 för att skänka 100 kr

Plusgiro 90 01 21-5

Bankgiro 900-1215