Assyrier Utan Gränser i Almedalen!

Assyrier Utan Gränser kommer för första gången i år medverka under Almedalsveckan!
Botkyrka kommun hade förra året ett fantastiskt uppskattat program och vi har i år fått möjligheten att vara en del av det.

Förutom att hjälpa utsatta assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) i ursprungsländerna med bl.a. akuta humanitära insatser och utvecklingsprojekt, är ett av våra viktiga syften att väcka opinion och sprida information om assyriernas situation.Föredraget i Almedalen hålls av vår ordförande Donna-Petra Shaheen och volontär Nohadra Heido, som själva har rest ner till ursprungsländerna för Assyrier Utan Gränser. De kommer bl.a. berätta om Assyrier Utan Gränsers arbete och sina egna upplevelser av arbetet i fält samt diskutera varför det är viktigt att hjälpa minoriteterna i Syrien och Irak.

Datum: Fredag 7/7
Tid: kl. 11.15-11.45
Plats: Björkanderska huset, Korsvägen 24, 621 57 Visby

Välkomna!