TV intervju med vice ordförande om projekten i Libanon (English below)

Assyrier Utan Gränsers vice ordförande, Donna-Petra Shaheen, intervjuas i programmet “Darbo Ftiho” på Assyria TV om de senaste och kommande projekten i Libanon. Intervjun kan ses nedan, både på svenska och assyriska (suryoyo).

Assyrians Without Borders vice president , Donna Petra Shaheen , is interviewed in the program ” Darbo Ftiho ” on Assyria TV about the latest and upcoming projects in Lebanon. The interview can be seen below , both in Swedish and Assyrian ( suryoyo )

 

Intervju på svenska / Interview in Swedish 

Intervju på assyriska (suryoyo) / Interview in Assyrian (suryoyo)