TEMA 5 ÅRS JUBILEUM: IRAK

Assyrier Utan Gränser har sedan några månader tillbaka gått in på sitt femte verksamhetsår. Fem år av ideellt hjälparbete riktat till assyrierna i hemlandet har skördat glädje samt värmt många personers hjärtan som inte haft det lika bra ställt som vi i västvärlden.

Assyrier Utan Gränser har under de senaste fem åren hjälpt assyrier i Irak med bland annat mat, skolbuss och stipendier. Nu vill vi gärna ge en liten återblick på hur de insamlade pengarna har använts de senaste fem åren. Stora delar av texten är hämtad ur nyhetsarkivet.

Hjälpinsatser

Under första hjälpaktionen i Irak delades matpaket ut till behövande familjer i bland annat Nineveslätten. Dessa familjer hade flytt Mosul och Baghdad under Irakkriget i hopp om ett nytt liv bort från krigets centrum, men när de väl var i Nineveslätten möttes de av andra svårigheter. Där fanns inga jobb och de assyrier som bodde där sedan tidigare hade det svårt själva. Det var under denna period som en grupp assyriska ungdomar gick ihop och bildade Assyrier Utan Gränser för att hjälpa det assyriska folket i Irak och på andra platser. Efter denna första hjälpaktion i Irak kunde givarna själva se att pengarna verkligen gick till det de var ämnade för:

Varje familj fick hjälppaket, innehållande livsmedel och andra nödvändigheter. Hjälpen gick till 26 familjer i byn Hamzie, 29 familjer i byn Tin, 40 familjer i byn Baqufa, 2 familjer i byn Karanjo samt till 6 enskilda och väldigt utsatta familjer som lever i andra byar.

Familjerna var väldigt tacksamma för hjälpen och överöste Assyrier Utan Gränser och Assyrian Aid Society – Iraq med lovord. Situationen för assyrierna i norra Irak var mycket svår med hög arbetslöshet och psykiska besvär, bland annat på grund av kriget och allt vad det innebär för assyriernas del; diskriminering, förtryck och politisk instabilitet. Många familjer började få slut på sina besparingar och deras släktingar i utlandet började bli utmattade av att sända pengar varje månad efter mer än fem års krig. Därför var all hjälp oerhörd viktig för att assyrierna ska kunna stanna kvar.

Utbildning

Tiden gick och snart uppstod nya behov i norra Irak. Denna gång var det barnen som ville ha möjlighet att gå till och från skolan utan risk för kidnappningar och andra tragedier. Därför satte Assyrier Utan Gränser igång en kampanj under julen 2009 där givare kunde skänka pengar med syftet att finansiera köpet av en skolbuss åt barnen. Pengarna nådde sitt ändamål och införskaffandet av en skolbuss var mycket uppskattat. Bussen transporterar assyriska studenter till och från diverse skolor i norra Irak, i Nineveh-provinsen.

Utbildning har spelat en avgörande roll för det moderna samhällets framväxt och idéutveckling. Det krävs utbildning för att förstå och verka i samhället. För en utsatt minoritet som assyrierna är det viktigt att skapa bra förutsättningar för framtiden. Genom Assyrier Utan Gränsers generösa givare har en bättre framtid skapats för många familjer, och därmed undanröjt de hinder som skapats av orättvisor och politiska spel.

Även studenter som skulle läsa vid universitet fick stöd, denna gång i form av stipendier. För höstterminen 2011 beviljade därför Assyrier Utan Gränser stipendier för sex universitetsstuderande, som skulle finansiera terminsavgifter, kurslitteratur etc. Stipendiaterna, fyra kvinnor och två män, studerar bland annat inom administration, design och pedagogik.

Dessa projekt utgör endast en liten del av alla de saker som AUG har lyckats göra med hjälp av sina givare. Vi vill därför ge våra givare ett stort tack! Utan Er välvillighet och generositet hade inget av detta varit möjligt. Vi vill även tacka alla de som ideellt har medverkat i dessa projekt.

Skribent: AUG