Kallelse till Assyrier Utan Gränsers årsmöte 2013

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2012. Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser igenom förra årets verksamhet och ekonomi samt väljer ny styrelse för kommande mandatperiod.

Datum: 14:e april 2013

Tid: 12:00-15:00

Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC)

Tomtbergavägen 16, 1 tr, 145 01 Norsborg

Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.se senast den 14:e mars 2013. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

Hjälp oss med att sammanställa våra register och skicka ett e-postmeddelande med dina kontaktuppgifter till info@awbswe.se.

Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Medlemmar erhåller regelbunden information om föreningens verksamhet. Medlemmar kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften eller genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda. Är du inte medlem kan du bli det genom att betala in medlemsavgiften på 200 SEK senast den 14:e mars 2013 på BG 900-1215 eller PG 90 01 21-5. Ange namn, personnummer och e-post samt skriv ”medlem” i meddelandefältet.

Hjärtligt välkomna,

Styrelsen

Assyrier Utan Gränser

Skribent: Assyrier Utan Gränser