Kallelse till Assyrier Utan Gränsers årsmöte 2014

Datum: 11:e maj 2014

Tid: 12:00-14:00

Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC), Segersbyvägen 4, 4 tr, 145 63 Norsborg

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2013. Under årsmötet går AUG igenom förra årets verksamhet och ekonomi.

Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.se senast den 9:e april 2014. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

Hjälp oss med att sammanställa våra register och skicka ett e-postmeddelande med dina kontaktuppgifter till info@awbswe.se.

Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Medlemmar erhåller regelbunden information om föreningens verksamhet. Medlemmar kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften eller genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda. Är du inte medlem kan du bli det genom att betala in medlemsavgiften på 100 SEK senast den 9:e april 2014 på BG 900-1215 eller PG 90 01 21-5. Ange namn, adress, personnummer och e-post samt skriv ”medlem” i meddelandefältet.

Hjärtligt välkomna,

Styrelsen

Assyrier Utan Gränser