Assyrier Utan Gränsers nya styrelse

I samband med dagens årsmöte röstade medlemmarna fram en ny styrelse, från vänster i bild:

Zalgai Aho – Suppleant
Gabriel Baryawno – Vice ordförande
Donna-Petra Shaheen – Ordförande
Romiana Bikasha – Sekreterare
Lenard Yako – Ekonomiansvarig

Saknas på bild:
Ferit Rhawi – ledamot
Maria Sulaiman – Suppleant

Vi önskar den nya styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet!

Tillsammans kan vi göra skillnad!