Assyrier Utan Gränser godkänns ännu en gång av Givarguiden

Assyrier Utan Gränser känner sig både stolta och hedrade över att ha blivit godkända av Givarguiden 2016.
Givarguiden är ett verktyg som hjälper givaren genom att tillhandahålla översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet. Givarguiden bedömer organisationer genom att titta på organisationens Demokratiska struktur, Ekonomiska redovisningar och hur Transparenta de är mot givare.

Läs mer på www.givarguiden.se