Assyrier Utan Gränser i Charity Ratings årliga Julklappsguide

Assyrier Utan Gränser en av utvalda organisationer i Charity Ratings årliga Julklappsguide för privatpersoner och företag!
Detta skriver Charity Rating om sin granskning m.m.:
“Vi som står bakom Givarguiden och Julklappsguiden är Charity Rating – givarnas intresseorganisation. Vårt uppdrag är att granska hur de ideella organisationerna arbetar och vilken nytta de gör med insamlade medel. För att lyckas med det är vi opartiska och oberoende av den bransch vi granskar.
Urvalet till guiden baserar sig på information som finns i Givarguidens databas. De organisationer som tillfrågats att vara med i Julklappsguiden har klarat Givarguidens årliga granskning och återfinnes på Givarguidens gröna lista, givarguiden.se/gronalistan. I botten av varje sida ser ni också betygen som erhållits i Givarguiden, för parametrarna Demokrati, Ekonomi och Transparens.”

Klicka här för mer information om Julklappsguiden för privatpersoner.

Klicka här för mer information om Julklappsguiden för företag.