Assyrier Utan Gränser i Irak: Barn – glädjens källa

Assyrier Utan Gränser i ett av flyktinglägren i Ankawa, Irak.
Från blyghet, till nyfikenhet till att ta min hand och vilja bli fotograferad. Jag vet inte om barnen känner till innebörden av frihetstecknet men den används flitigt. Barn – glädjens källa.

Sisilya Rhawi
Ordförande Assyrier Utan Gränser på plats i Irak