Assyrier Utan Gränser i Irak: Människoöden i Nohadra (Dohuk)

Man ska inte fråga en dam om hennes ålder, men jag gjorde det ändå…hon säger att hon är 75 år… Sonen säger nej lite äldre är hon – 88 år – hon ler lite i mjugg och låtsas inte höra det sista.
Teresa, 88 år, flykting från Tellesqof som delar en yta om 20 kvm med barn och barnbarn.

Sisilya Rhawi
Ordförande Assyrier Utan Gränser på plats i Irak