ASSYRIER UTAN GRÄNSER I IRAK (English text below)

Idag fick Assyrier Utan Gränser följa med och se hur medicinprojektet bedrivs här i Nohadra (Duhok). Vi fick åka med medicinteamet i en bil där alla mediciner placeras för att sedan transporteras till byn. Två till tre gånger i veckan åker denna bil runt till olika byar för att ge internflyktingar olika mediciner efter behov. Idag åkte de till byn Feskhabour som ligger i Zakho. Vi delade även ut gosedjur och Humble Brush tandborstar till de barn som dök upp. Medicinteamet består av läkaren Dr Eman Salim, medicinanalytikern Shmoel Haido Dawid och Odisho Odisho – som agerar både chaufför och sekreterare på plats. Samtidigt som vi delade ut gosedjur och tandborstar tog de emot mer än 160 patienter på mindre än 3 timmar i en liten och väldigt kall lokal. När vi samtalade med patienter som väntade på sin tur uttryckte samtliga att de är i stort behov av det här medicinprojektet. Utan medicinprojektet hade många barn, vuxna och äldre inte fått tillgång till medicinsk hjälp överhuvudtaget.

Vi fick även bevittna hur mycket ett gosedjur kan betyda för ett litet barn. I början fanns det bara en liten pojke i lokalen bland de äldre. Han heter Sevak Hago och är 5 år. Han fick en liten tiger som gosedjur. Han kramade om den hårt och gav gosedjuret ett namn ganska snabbt. Han började klappa och leka med gosedjuret som att den var hans bästa vän.
Han ville gärna att vi fotade honom tillsammans med hans lilla tiger. Hans leende värmde våra hjärtan.

Detta bekräftar ytterligare vikten av detta medicinprojekt som ni månadsgivare och medlemmar bidragit till med era donationer. Vill ni bidra till Assyrier Utan Gränsers arbete så kan ni göra det här.

 

ASSYRIANS WITHOUT BORDERS IN IRAQ

Today Assyrians Without Borders joined and saw how the medical project is in Nohadra (Dohuk). We got to go with the medical team in a car where all medicines are placed and then transported to various villages. Two to three times a week this car drives to different villages to provide IDPs different medicines as needed. Today they went to the village Feskhabour located in Zakho. We also handed out stuffed animals and Humble Brush’s toothbrushes to the children who showed up. The medical team, Dr Eman Salim, medical technician – Shmoel Haido Dawid and Odisho Odisho – he is both the driver and secretary, received more than 160 patients in less than 3 hours in a small and very cold room while we handed out stuffed toys and toothbrushes. We spoke to the patients waiting whilst they were waiting for their turn, and all of them expressed that they need this medical project. Without the medical project, many children, adults and elderly would not have access to medical assistance whatsoever.

We also got to witness how much a stuffed animal can mean for a small child. In the beginning, there was one little boy in the room among the elderly. His name is Sevak Hago and he is 5 years. He received little tiger that he hugged tightly and gave a name almost immediately. He began to pet and play with his new stuffed animal as if it was his best friend. His smile spread a lot of joy among us all.

What we saw confirms the importance of this medical project. Without all of our monthly donors and members, this would not be possible. If you wish to donate to Assyrians Without Borders, click here.