Assyrier Utan Gränser omnämns i nyhetsreportage på Fox News

Assyrian Aid Society in Iraq (AAS-I) är Assyrier Utan Gränsers samarbetspartner i Irak. I ett nyhetsreportage på den amerikanska tv-kanalen Fox News intervjuades Christina Patto, som är vice ordförande för AAS-I, avseende förföljelsen av assyrierna i norra Irak.

I samband därmed nämner Christina Patto specifikt Assyrier Utan Gränsers samarbete med AAS-I och att Assyrier Utan Gränsers arbete har varit av stor vikt för AAS-I:s hjälpverksamhet för assyrierna i norra Irak.

Assyrian Aid Society utför ett ovärderligt arbete för de kvarvarande assyrierna i ursprungsländerna och hjälper och stödjer dessa i kris- och krigssituationer. Detta är är väldigt angeläget i dagsläget och Assyrier Utan Gränser är därför tacksamma över det goda samarbetet med och det gedigna arbetet av AAS-I.

Klicka här för att se videoklippet.