Projekt för assyriska flyktingar i Istanbul

Assyrier Utan Gränser har sedan december 2013 varit i kontakt med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, SFII (Swedish Research Institute in Istanbul). Idag, den 1 augusti 2014, har projektet äntligen satts igång och beräknas pågå till den 31 januari 2015. Dr. Önver Cetrez, som numera är biträdande direktör vid SFII och är delaktig i ifrågavarande projekt, höll ett föredrag om de assyriska flyktingarna i Istanbul vid Assyrier Utan Gränsers årsmöte den 11 maj 2014. Forskningsdelen av projektet bedrivs av Dr. Önver Cetrez med kollegor professor Valerie DeMarinis och forskarassistent Modar Shakra, genom projektet Impact of Religion, vid Uppsala universitet.

Projektet syftar till att planera och genomföra meningsgivande aktiviteter bland assyriska flyktingar från Syrien, i Istanbul. Det övergripande målet med projektet är att förbättra flyktingarnas mentala hälsa, att möjliggöra deras integration i samhället och bygga upp gemenskap hos de assyriska flyktingarna. Genom detta kan de hjälpa varandra och ta till vara på varandras kunskap och kompetens. De traumatiska upplevelser som Syrienkriget gett upphov till hos dessa personer gör detta projekt ytterst angeläget, enligt Assyrier Utan Gränser. Det är därför viktigt att långsiktigt arbeta för att genom vilken de kan hjälpa varandra och ta till vara på varandras kunskap och kompetens. I projektet ingår även språkundervisning i syfte att stärka flyktingarnas assyriska-, turkiska- och engelskakunskaper.

Både för Assyrier Utan Gränser och för Svenska Forskningsinstitutet är långsiktighet en viktig aspekt i detta projekt för att kunna erbjuda en grundläggande hjälp åt de assyriska flyktingarna från Syrien. Långsiktighet uppnås framför allt genom kontinuerliga bidrag via autogiro. Det stärker assyriernas situation och hjälper de assyriska flyktingarna som har tagit sig till närliggande länder.

Den som befinner sig i Istanbul under tiden som projektet pågår får gärna höra av sig till Assyrier Utan Gränser och SFII. Det är nämligen möjligt att ta del av projektet, bidra med kunskap och vara delaktiga i aktiviteterna och träffa de assyriska flyktingarna i Istanbul. Detta bör givetvis ske i samråd och samordning med SFII.

Aktiviteter

• Språkkurs, engelska: en kurs för vuxna och en kurs för barn

• Språkkurs, assyriska: en kurs för vuxna och en kurs för barn

• Språkkurs, turkiska: en kurs för vuxna och en kurs för barn

• Musik: undervisning i att spela instrument och inspelning av musik

• Målning

• Gruppterapi: diskussioner i grupper med ledning av en psykolog, som innefattar workshops, aktiviteter och berättande

• Yoga och massageinstruktioner i syfte att flyktingarna ska lära sig och sedermera hjälpa andra flyktingar.

• Simning för barn utomhus

• Andra fritidsaktiviteter, såsom slöjd och hantverk

Under tiden som projektet fortlöper kommer Assyrier Utan Gränser kontinuerligt informera om detta på hemsidan och på Facebook.

Såväl privatpersoner som företag och organisationer får gärna höra av sig till Assyrier Utan Gränser för att få reda på mer om projektet och hur man kan hjälpa till. Ta gärna kontakt med Assyrier Utan Gränser via mail: info@awbswe.se