Assyrier Utan Gränser till Irak i samarbete med Forum Syd

Forum Syd är en paraplyorganisation som samlar under sig svenska enskilda organisationer. Den huvudsakliga finansieringen står myndigheten Sida för och Forum Syd delar ut dessa medel, bl.a. i form av projektbidrag, till medlemsorganisationerna. Dess arbete mynnar främst ut i internationellt bistånd och globala frågor. Forum Syd arbetar långsiktigt och demokratiskt med att stärka det civila samhället i syd och öst.

Assyrier Utan Gränser genomgick en noggrann granskning av Forum Syd, som slutligen godkände organisationen och numera räknar Assyrier Utan Gränser bland sina samarbetspartners. Med organisationen väl godkänd, återstod endast att få det första projektbidraget. Assyrier Utan Gränser ansökte därför om ett så kallat förstudiebidrag, som syftar till att detaljplanera och samordna ett utvecklingsprojekt. Assyrier Utan Gränsers vision är att genom långsiktigt arbete och genom utvecklingsprojekt stärka det civila samhället i Irak, i synnerhet genom att bistå vår målgrupp och våra samarbetspartners med de medel som behövs för att de ska kunna stärka sin position i samhället.

Assyrier Utan Gränsers ansökan om förstudiebidrag blev godkänd och två av våra projektansvariga har i veckan åkt till norra Irak för att genomföra förstudien, under en period av åtta dagar. På dagordningen för denna förstudie finns planeringen av utvecklingsprojektet genom träff med Assyrier Utan Gränsers samarbetspartners och med vår målgrupp samt workshops och seminarier. Huvuddelen av tiden kommer att spenderas i Dohuk där våra samarbetspartners har sitt huvudkontor. Även Nineveh-provinsen kommer besökas, eftersom det är där som det framtida utvecklingsprojektet delvis kommer att äga rum samt där som många av våra projekt implementerats genom åren.

Håll utkik på hemsidan och Facebook för uppdateringar om resan och massa fina bilder!

Skribent: Assyrier Utan Gränser