Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2020.

Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser igenom förra årets verksamhet och ekonomi samt väljer en ny styrelse, revisorer och ledamöter till konsultrådet.
Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.com senast den 11:e maj 2021. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.
Rösträtt under årsmötet tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år.
På grund av rådande läge och gällande restriktioner har vi beslutat att årsmötet kommer att hållas online. Länk till årsmötet kommer i anslutning till mötet. Anmäl er till det evenemang som skapats på Facebook för att få en påminnelse och information om årsmötet. Anmäl er till evenemanget genom att klicka i ”kommer”.
Datum: Onsdagen 9:e juni 2021.
Tid: 18:30
Plats: Onlineplattform. Mer information kommer senare.
Hjärtligt välkomna,

Styrelsen- Assyrier Utan Gränser

BLI MEDLEM NU!
Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Bli medlem eller förnya ditt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften på 100 SEK senast den 27:e april 2021 genom antingen
BG 900-1215
PG 90 01 21-5
eller
SWISH 123 900 12 15.
Ange följande i meddelandefältet:

”Medlem, namn, personnummer, epost”

Dagordning
Årsmöte Assyrier Utan Gränser
Söndag 9 juni 2021
Mötets öppnande

 1. Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmöte
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande och fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justerare
 5. Presentation och godkännande av verksamhets- ekonomisk och revisionsberättelse
 6. Styrelsens ansvarsfrihet
 7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 8. Val av styrelse
 9. Val av suppleanter
 10. Val av revisor samt suppleant till denne
 11. Val av ledamöter som skall ingå i konsultrådet
 12. Val av ledamöter som skall ingå i valberedningen (ej aktuellt 2021)
 13. Motioner och förslag
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande